Nyhetsbrev

27. desember 2015

Gode medlemmer,

Nå er det jul igjen og tid for å skryte litt over hva GAD-familien med alle sine medlemmer har oppnådd i 2015. Etterpå skal jeg avsløre mine nyttårsforsetter som styreformann.

Januar:
GAD Norge bekreftes som frivillig organisasjon i Brønnøysundregisteret.
Februar
Kontakt etableres med hjernene bak databaseprogrammet DHIS2. Målet er å kunne bruke programmet som en verktøy til å samordne informasjonen om helseforholdene i områdene GAD opererer i. Dette kan bidra til å synliggjøre GADs arbeid overfor norske myndigheter og potensielle partnerorganisasjoner.
April
GAD starter Stille auksjon med og tjener 4000 kroner til inntekt for hygienetiltak blant pygmeer og helsehjelp til eldre med mer. Vi får 14 nye medlemmer på GAD-kvelden på Tegle.
Mai:
Styret jobber med å kartlegge aktuelle samarbeidspartnere som har jobbet i Kongo med sikte på støtte til konkrete prosjekter. Det jobbes også for å få godkjent GAD som en organisasjon som gir rett til skattefradrag for givere.
Juni:
GAD er deltaker på en internasjonal konferanse i Oslo i regi av UD og FN organisasjonene UNEP og UCHA hvor hjelpearbeid og klimautfordringene er tema. GAD får en større gave fra Alice Borghild som feiret sin 85-årsdag, og hvor gavene som ble gitt i den anledning går til GAD sitt arbeid i Kongo
August:
I samarbeid med FN jobber GAD i Kongo frem et prosjekt for 200 voldtatte kvinner hvor målet er å skaffe dem et verdig liv gjennom skole og jobb. FN lover å dekke utgiftene til det såkalte VVS-prosjektet
September:
Den planlagte avtalen med FN (UNHCR) bli kansellert på grunn av flyktningstrømmen fra Burundi. GAD står dermed uten samarbeidspartner og midler til å gjennomføre prosjektet. GAD Norge lover å støtte med å finne alternative samarbeidspartnere og med støtte fra Norge. GAD dokumenterer en rekke bestialske angrep, fra militsgruppen ADF-NALU, på sivile i Nord-Kivu.
Oktober:
Byggestart for en skole for 50 elever blir startet opp i Mambasa. Gaven fra sommerens 85-årsdag sammen med et par andre større gaver muliggjør dette løftet.
November:
Omfattende dokumentasjon sendes fra GAD, i form av videoer og bilder, på den overnevnte skolen.
Desember:
GAD Norge utarbeider en crowdfunding-kampanje for å finansiere deler av prosjektet for voldtatte kvinner og barn. Budsjett for skolepenger pr elev i vår nye skole er utarbeidet med mål om å lansere en fadderordning for elever i 2016.
Nyheten om enda et ADF-NALU-angrep kommer fra GAD-Kongo. Ingen journalister på åstedet denne gangen heller. GAD registrerer hjelpetrengende og innlemmer de mest trengende i sitt hjelpearbeid.
GAD Norge deltar på Norad-konferanse om kvinner og likestilling i utviklingsarbeid. Oppretter da kontakt med Kirkens Nødhjelp som også arbeider med voldtatte kvinner i Øst-Kongo.
Nyttårsforsetter
Jeg er optimistisk idet jeg går inn  i mitt tredje år som styreformann for GAD Kongo. Ikke fordi arbeidet går så raskt fremover, eller fordi vi har Kongo radikalt på denne tiden, men fordi det nå kan synes som håpet sakte men sikkert er iferd med å vende tilbake hos dem som de som trodde alt håp var ute. Dere medlemmer sørger for forutsigbare inntekter til startkapitalen de trenger for å utdanne og jobbe seg selv ut av fattigdom.
I det nye året blir det viktig å vise mottakerne at GAD er til å stole på, at vi ikke vil trekker oss ut så snart en krise dukker opp et annet sted. Derfor har jeg satt meg følgende nyttårsforsett for 2016:
  1. Hjelpe de 30 mest utsatte kvinnene og barna som har blitt voldtatt, gravid og etterlatt av familien til å fullføre utdanning eller starte egen virksomhet.
  2. Sørge for midler til å dyrke opp jorden rundt den utvidede pygmeskolen slik at den blir selvdreven.
  3. Etablere samarbeidsavtale med Kirkens Nødhjelp i Kongo om et hjem for voldtatte kvinner i Ituri-regionen.

Nå har dere det skriftlig. Dere må være med å sikre at jeg ikke sluntrer unna, slik man har for vane med nyttårsforsetter. Tar sikte på en foreløpig oppdatering når vi skal ha medlemskveld på Tegle kommende påskeferie. Mer informasjon kommer.

Inntil da takker jeg for innsats og engasjement i det gamle året og ønsker alle godt nyttår!

Hilsen

Robert Vawter
Styreformann

PS: I det nye året kommer vi til å utfordre flere av dere vi tror kan ha kunnskapen og engasjementet GAD trenger for å løfte arbeidet videre.

20. september 2015

Kjære givere og medlemmer.

IMG_0224Et par måneder har gått siden sist nyhetsbrev, men iløpet av den tiden har GAD-Temaet i Kongo jobbet på spreng. Og når jeg sier på spreng, så mener jeg på spreng. Vi snakker dag og natt. I dag har jeg en god nyhet og to dårlige nyheter.

Den gode nyheten er at gavene fra dere som gir fast til sammen utgir 300 dollar. Det betyr at pygmeskolen nå er rehabilitert og innvies i skrivende stund! GAD-grunnlegger Jeplock Kasika og de andre frivillige bor ofte sammen med pygmeene, og de har førstehåndskunnskap om hva pygmeene mener trengs. Strålende fornøyd ringte han i dag og fortalte hvor glade de er for de nye midlene. Ta det til dere!

 

Så til den første dårlige nyheten. 

12016663_532185340266795_1461526604_n
En gammel dame har blitt et tilfeldig offer for Kongos rebeller denne uken.

Flere av GAD-medarbeiderne har nå mistet familiemedlemmer i konflikten i Nord-Kivu. Den
bestialske opprørsbevegelsen ADF-NALU har voldtatt og maltraktert over 400 mennesker bare til nå i år. Ofrene er alt fra spedbarn til gamle og døende. Man kan jo bare spørre seg hvor mediene er når slik skjer… Situasjonen her er imidlertid så farlig at medarbeiderne våre ikke en gang tør å skrive om det i e-post til oss, i frykt for hva som kan skje om ADF-NALU får greie på det.

 

 

Stryktregn denne uken gjore veien til Mambasa ufremkommelige.
Stryktregn denne uken gjore veien til Mambasa ufremkommelige.

Den andre dårlige nyheten dreier seg om FN. Som en av de lokale partnerorganisasjonene til FN i DR Kongo (UNHCR) skulle GAD nå ha begynt på et felles pionerprosjekt blant ofre for seksuell vold (VVS). Disse utstøtte kvinnene og jentene skulle reintegreres i samfunnet igjen ved å få hjelp å fullføre utdanning eller starte sin egen mikrobedrift. Det var det første langsiktige VVS-prosjektet i det isolerte Mambasa-territoriet, så skuffelsen var stor da UNHCR måtte prioritere midlene til flyktningstrømmen fra Burundi.

LES MER I BLOGGEN MIN

GAD nekter imidlertid å vende denne gruppen ryggen. Vi akter å samle inn de 31000 dollarene som trengs. Planen er å lansere en crowdfunding-kampanje i slutten av november. Mer om dette i neste nyhetsbrev, men tenk gjerne allerede nå om dere har noen kvinner eller jenter i deres nettverk, gjerne grundere selv, som kan tenkes å kunne støtte slik prosjekt.

Med flere midler i omløp, får GAD utrettet statdig mer, og det blir mer informasjon fra Kongo som skal spres. Derfor trenger vi flere engasjerte som vil bli med følgende:

  • Oppdatere GADs kontoer på Facebook, Twitter og Instagram
  • Skrive blogginnlegg basert på nyheter fra Kongo
  • Oppdatere nettsiden
  • Delta i samfunnsdebatten med leserbrev og kronikk

Takk igjen til alle dere som allerede engasjerer dere som medlemmer og givere. For meg personlig er dette første hjelpeorganisasjonen jeg støtter økonomisk og med min tid. Det er fordi jeg har sett med egne øyne hvordan det virker.

Send meg en mail til contact (at) greatactions.org hvis du er interessert.

Hilsen

Robert

GAD Norge