Bistandstopper vil satse på lokale organisasjoner

Kirkens Nødhjelp, Oxfam og utenriksminister Børge Brende om hvorfor organisasjoner som GAD blir så viktige fremover.

– Lokale organisasjoner er avgjørende viktig for at utviklingsarbeid blir bærekraftig. De har mye mer potensial til å endre samfunnet, er generalsekretær Anne Marie Helland i Kirkens Nødjelp sin erfaring.

På Norad-konferansen 9. desember fikk hun støtte fra bistandstopper både nasjonalt og internasjonalt.

Frir til lokale

– Forandring skjer på lokalt nivå, og det er veldig viktig at det skjer innenifra, i kulturen og lokalsamfunnene. Det er der små lokale organisasjoner kan gjøre en forandring i sammen med lokale ledere både hos menneskene de hjelper, sa Winnie Bayanyima.

Hun er tidligere parlamentsmedlem i Uganda og nå internasjonal direktør for Storbritannias største bistandsorganisasjon, Oxfam, som også GAD har samarbeidet med.

Også kvinnerorganisasjonen Fokus har merket seg dette.

  • Ja, å støtte NGO-er lokalt legger vi også til rette for at kvinner på flukt lettere kan komme i arbeid, sier generalsekretør Gro Lindstad.

Tar selvkritikk

– Det har nok vært en tendens til at vi som politikere har vært for opptatt av å påvirke mottakerlandenes lovgivning, og litt for lite opptatt av å sikre at lovene håndheves, vedgikk utenriksminister Børge Brende i sitt innledningsforedrag.

– Lover forandrer ikke hvordan liv leves, sosiale normer gjør det, understreket Bayanyima, og fikk støtte fra Helland.

Internasjonale aktører må ta kritikk for å ha overkjørt de lokale. Slik det er nå har den lille fundingen som er tilgjengelig vært forbeholdt de internasjonale, ikke de lokale.

FN-rådgiver i spørsmål knyttet til kvinner og konflikt, Sanam Naraghi-Anderlini, er skjønt enig.

  • Utenlandske krefter har en exit-strategi. Det har ikke lokale. Derfor må de involveres.

8600 internally displaced as of Jan-15

Courtesy: ingeta.com
Illustration. Courtesy: ingeta.com

Heavy fighting between the Congolese army and rebel groups have left civilians alone under extreme conditions in the already unsafe refugee camps of Irumu territory, DR Congo.

In the crossfire between Federal army of the Democratic republic of Congo (FARDC) and The front of Patriotic Resistance (FRPI), some civilians, including three hospitalized persons, were forced to leave the camps, of the war-tormented Irumu terrority, and return to their villages for food and protection.
– Women and children fled barefeet without anything. Tears were in their eyes, reported director Jepolck Kasika of Great Actions for Development (GAD) from Irumu this weekend.
– Among the people who fled, some are reported to have died on the road. 23 people are wounded. Nine of them were pregant, Mr. Kasika said.

Death camps

Refugee camps, once thought to be a safe haven for people subjected to massacres, brutal assasinations and sexual violence, are now proven to be just as dangerous as the villages they oncle left.
The armed conflict surrounding the camps blocks access to food, health care and school equipment, according to GAD.

Ways to help

As of January 23 the number of internally displaced in the Irumu territory exceeded 8600. Together with other local volunteers in GAD the young director has spent this weekend mapping the most urgent needs of those left in the camps:

  • Birth kits for pregnant women to prevent mortality
  • 75 USD to each household, in order to rebuild loothed and burnt down homes in the villages of origin
  • School kits of notebooks, text books and pens to pupils of primary school
  • Seeds of cabbage, beans and carrots etc to become self sufficient

I’d like to contribute financially