4 kongolesere som gjorde inntrykk på meg

_DSC0551-1Mens de fleste i kongo lever dag for dag er det størst sjanse for å overleve hvis du tror på morgendagen.

En av de tingene som inspirerer meg mest med Kongo er stå på-viljen og hvor mye som folk utretter for så lite.

Mens debattanter på Dagsnytt hver dag beskylder politikere for for “få midler til gjennomføring” – har ikke de fattigste kongoleserne luksusen til å skylde på andre.

Skal de overleve, er det bare å brette opp ermene og ta ansvar selv.

_DSC0524.jpg

Pierre og kollegene driver et lite sykeshus litt utenfor skolen GAD støtter, Divina Gloria. Som mange Kongolesere får de ikke lønn og må skrape sammen det de kan for å få tak i et minimum av medisiner og utstyr – selv sprit for å desinfisere  er vanskelig å få tak i.

img462.jpg

Lærerne ved Divina Gloria underviser gratis. Pengene fra oss som støter GAD går til skoleutstyr til elevene og vedlikehold. Resten gjør foreldrene på dugnad.

_DSC0671.jpg

Mannen på bildet er Divina Gloria-far og pygmé. Han bidrar med inngående kjennskap til regnskogen i dugnadsprosjektene. Sammen med lærere dyrker foreldrene et stykke jord inni regnskogen. Målet er at innen 2020 skal inntektene fra kakaobønnene på dette jordstykket dekke alle skoleutgiftene.

_DSC5120.jpg

GAD-leder Edgar (bildet) prøvde i lenge å drive med høns, men utgiftene og skattene til staten ble så høye at det ikke lenger lønnet seg. Nå lever han av å å organisere utviklingsprosjekter for internasjonale organisasjoner og GAD Norge fordi han er ærlig, engasjert og gjennomører det han sier, selv om arbeidsvilkårene er elendige. Det gjør inntrykk helt opp til Norge og gir meg troen

 

Tone Lise og jentene i Sisterhood ga 10.900 kroner til jenter i Kongo.

– Det er enormt meningsfylt å bidra på denne måten, sier en entusiastisk kasserer, Tone Lise Salte (bildet), i diakonigruppa Sisterhood Care i Frøyland Orstad Kyrkjelyd.

 

Da Kverneland møtte Kongo

Tone Lise.jpgHer er også GAD-styremedlem Ragnhild Tegle er medlem, og det var gjennom henne at Kongo-engasjementet hos Kvernelands-jentene ble vekket.

– Det har hele tiden vært drømmen vår å støtte noe som har både den globale greien og den lokale greien, sier Tone Lise (bildet).
– Da Ragnhild fortalte om Kongo-prosjektet deres og kvinnene som får hjelp gjennom mikrofinansprosjektet der var vi egentlig ikke i tvil.

Omsorgsinstinkt

GADs prosjekt med overgrepsutsatte kvinner er nå ett av tre kvinneprosjekter som Sisterhood Care jobber med.
– Jeg tror vi kvinner har innebygd en ekstra greie for å bry oss om hverandre, vi har det instinktet, sier Tone Lise, som vil at Sisterhood-engasjementet skal sette spor både lokalt og globalt.
– Det er så enormt viktig å være sammen og løftet blikket utover seg selv til lokalsamfunn og videre ut mot den store verden.

Gjør inntrykk i Kongo

Da styreleder Robert Vawter besøkte Kongo denne påsken fikk han erfare nettopp hva denne type engasjement betyr for kvinner i Øst-Kongo.
– Selv om nøden er stor er det ikke pengene fra Norge som rører dem, men at der ute vet om dem og bryr seg, selv om de aldri har møtt ham forteller han.

Dette skjer videre

I disse dager setter GAD Kongo opp en oversikt over hvordan Sisterhood-jentenes gave skal fordeles på deres kongolesiske medsøstre og i GAD Norge går vi høsten i møte med ny inspirasjon.
Fortsettelsen kommer i neste nyhetsbrev.
sisterhood.jpg

Takk til de inspirerende jentene i Sisterhood care!

Hvordan kan jeg vite at alt jeg gir faktisk går til skolegang og jobbskaping i Kongo?

_DSC0527.jpg
– Vi har brukt mye penger og utallige timer på å skape et godt samarbeid med lokale Kongolesere og sett hva det betyr. Derfor har vi også en personlig motivasjon for å sikre at alt går dit det skal, sier styreleder Robert Vawter. Her sammen med pygméer i Mambasa-regnskogen.

Du støtter utviklingsarbeid i et av verdens mest korrupte land.

Korrupsjonen omfatter alle nivåer av regjeringen og hele økonomien*. Humanitære organisasjoner som Great Actions for Development (GAD) blir også påvirket av dette.

For deg som støttespiller er det derfor viktig å kjenne til disse tre spillereglene.

1) Vi kan ikke garantere at gavene dine til GAD ikke havner i feil hender

Det fastslår den økonomiske adferdsforskeren Dan Ariel i den anerkjente boken «Forutsigbar irrasjonell. De skjulte mekanismene som påvirker vår adferd».
Som høyt betrodd organisator for flere internasjonale utviklingsprosjekter kjenner GAD-leder i Kongo, Edgar Kamaliro, seg godt igjen.

– Selv de mest engasjerte ildsjelene kan være utro tjenere, er hans erfaring.

– Ikke for å kjøpe dyre ting, men for å få få mat til familien.

Den offisielle arbeidsledigheten er på 49 prosent, men mørketallene er store. Faktisk er den svarte økonomien en viktig grunn til at hele landet ikke bryter sammen, heter i Business report om Kongo 2016.

Samtidig er det også grunnen til at det mineralrike landet ikke utvikler seg.

2) Fire tiltak som forhindrer korrupsjon i GAD Kongo

GAD svarer utfordringen i punkt 1 med følgende fire tiltak

  1. Kun tre autoriserte GAD-medarbeidere kan gjøre uttak fra GADs bankkonto, mot signatur og vitne til stede
  2. Ethver form for mislighold eller misbruk av GADS midler og eiendom fører til utestengelse, erstatningsansvar og bot i samsvar med misligholdets størrelse.
  3. Enhver aktivitet GADs navn skal godkjennes av GADs Provincial minister of plan
  4. En intern og ekstern ansvarlig overvåker og kontrollerer måten GAD-medarbeiderne bruker prosjektmidlene på. Stønadsmottakerne utgjør er også en del av denne kontrollmyndigheten ved at de er med å evaluere prosjektet i etterkant

3) Vi får det godt av å hjelpe andre

Heldigvis er studiene i adferdsøkonom Dani Ariely også en gladnyhet til alle som lar tvilen komme disse fremmede menneskene vi hjelper til gode.

Vi blir nemlig tilfredse av å gi og hjelpe – selv om det ikke er risikofritt.

– Og derfor tar vi sjansen. For hvilken verden er får vi dersom vi kun hjelper våre nærmeste, sier Vawter.

– I hvert fall ikke en mindre korrupt verden.

NYHETSBREV – (IN NORWEGIAN)

Slik brukte GAD gavane dine i 2016

Finn ut meir om korleis du som GAD-gjevar, på tross av massakrer og konflikt i Kongo, har gitt framtidshåp til stadig fleire familiar.

I 2016 har 220 kongolesiske barn har fått plass på skulen som blei bygd på midlar frå ei vanleg norsk bestemor. Desse elevane er nederst på rangstigen i Kongo. Det er jenter som har blitt voldtatt, utstøtte pygmear og foreldrelause som nå er stolte skuleelevar!

Skolebarn ved Divina Gloria takker norske givere for deres donasjoner.

I januar starta GAD Norge innsamlingsaksjon for voldtatte kvinner og barn.

Dette var eit prosjekt som eigentleg skulle finansierast av FN – men midlane måtte omprioriterast i forbindelse med flyktningsstrømmen fra i nabolandet Burundi. Heldigvis stoppa det verken GAD-medarbeiderne i Kongo, gjevarane i Kongo eller dei overgrepsutsette kvinnene. Utdanninga og eigenkapitalen dei har fått gir mat og medisin, og er samstundes ei form for oppreising.

kvinner

 

Nyleg starta våre kongolesiske vener nybrottsarbeid for å dyrka opp tomta rundt skulen.

 

Planen er at skuleelevane, flesteparten pygmear, skal få lære å dyrke sin eigen mat og sjølv betala skulepengane med inntektene frå jordbruket. Det blir ein flott lærings- og dugnadsinnstas som skaper entusiamse og samhald i lokalbefolkninga, i familiar og blandt elevane! Arbeidet er støtta av gjevarar fra Norge.

Dyrking

I Bukawu er starta opp arbeid med 100 eldre! Dette arbeidet er det Jeplock, leiar og grunnlagar av GAD, som har ansvar for. Vi forstår ikkje korleis han har greidd alt dette (han er nygift og!), i tillegg til arbeidet som han har på tefabrikken. Det er ingen humantitære organsisasjonar som har øyremekra hjelp til dei eldre, og når heller ikkje regjeringa har noko tiltak, forstår vi kor sårbare dei eldre er. Mange utan pårørande, kost og losji. Nå fekk vi nettopp ei utfordring om at dei treng ein rullestol. På besøka våre i Kongo var vi på fleire sjukehus, og det var sjeldan å sjå ein rulletol. Vi såg derimot fleire unge og eldre menneske som kraup på kne, med ulike feilstillangar etter stygge brot i trafikkulukker.

Vesle julaften gjekk Kongos president Josef Kabila med på å gå av etter sterkt press. Kongo håper på fred og me unner det hardt prøva folket eit nytt og tryggare år.

For oss i Tegle-familien som har vore i Kongo, og veit at dei lokale medarbeidar i GAD manglar alt (i vår målestokk) dei treng til humantirt arbeid, er det svært inspirerande å sjå kva dei får til!  Slik sett inspirerar det oss til å få vera med på noko stort og verdifult som heilt og fult er deira intitativ og innsats, men som veks seg stadig større med norsk samarbeid.

 Vi håper på godt nyttår og framleis fruktbart samarbeid i 2017

Helsing alle oss i GAD NORGE!

GAD-Norge er tilgjenngelig på VIPPS – Ønsker du å donere til vårt arbeid kan du sende beløp til nummer : 85198

 

 

 

Unicef med dyster spådom over Afrikas barn

 

Men Kongo kan bli eit unntak, og det på grunn av noko som skjedde i Noreg i vinter.

Fattigdom, væpna konlikftar, klimaendringar og kroniske kriser tvingar stadig fleire barn til å slutte på skulen før dei kan lese og skrive enkelte delar av verda. Utan basiskunnskapen er sjansane minimale for å komme seg ut av fattigdom. Og slik held denne destruktive syklusen fram.

Rapporten slår fast at dersom ikkje kampen mot fattigdom aukast kraftig vil 69 millionar barn døy før fylte fem år innen 2030.

På filmklipp me har fått frå våre lokale medarbeidarar i Kongo nyleg, fortel nokon av dei valdtekne kvinnene om dei vanskelege forholda og uroen for om dei har nok mat til barna. Oppstartsmidlar frå dykk som støtta VVS-prosjektet på nyåret har gitt moglegheiter. Nå kan dei tru og håpa på ei framtid for seg selv og borna. Som så mange andre mødre har dei draumar og håp om at alle borna skal få veksa opp og få skulegang. Desse to kvinnene er to av 34 valdtekne kvinner som har fått framtidshåp gjennom norske støttespelarar. Varmt takk til deg som har teke denne utfordringa.

 

Utdanning blir rekna som den viktigaste suksessfaktoren i fattigdomskampen dei siste tiåra. Men sidan 2011 har talet på barn som har fått skulegang blitt redusert, hovudsakleg grunna fleire krigar og konfliktar. Agerbak-Jensen, kommunikasjonssjef i UNICEF Norge sa til Vårt Land nyleg at å få jenter på skule i fattige land gir magiske resultat. Såleis er dette nøkkelen til utvikling og berekraftige samfunn. (VL 01.07.16)

Me er derfor glade for samarbeidet med lokale GAD i Kongo som har gitt resultet i nytt skulebygg. Crowdfunding-kampanjen i vår muleggjorde at 20 jenter i Kongo som har blitt voldtatt, nå har nå fått skuleplass, skulemateriell og skuleuniform. Det gir ei viss form for oppreising etter traumatiske opplevingar. Eg er takksam for minna frå alle skulebesøka i Kongo i 2014, då eg med eigne augo fekk sjå den gleda som dei Kongolesiske skulebarna utstrålar. Å få gå på skule er eit privelegium dessverre dei færraste barn og unge i Kongo får oppleva.

Samtundes får vi mange tunge meldingar om massakrar og vald. Stadig nye drapstal. Grufulle videoglimt av overgrep og torturhandlingar mot sivilbefolkninga. Arbeidet med å dokumentera overgrepa og prøva å støtta og hjelpa dei såra og deira pårørande, set og venene våre, i GAD Kongo, i fare. Dei har sjølv familie og vener som er drepne og såra. Arbeidet med å hjelpa valdtekne jenter og kvinner er derfor eit heilhjarta engasjement – med eige liv og sikkerhet som innsats.

Vårt bidrag i Norge er i så måte lite og beskjedent både i forhold til den enorme prisen GAD-venene våre i Kongo betalar for sitt humanitære engasjemnet. Dei ber oss helsa og takkka våre medlemmar og givarar i Norge. Gåver, oppmuntringar og forbøn muleggjer at at dei midt i eigne trenglsar kan stå saman med lokalbefolkninga i deira lidingar.

Saman får me gje enkeltmenneske og lokalsamfunn tru og håp. Saman kan kan me til og med gjer Unicef sine dystre prognosar om barnefattigdom til skamme. Saman får vi det til!

Me vil ellers gi en stor takk til Bregård familien som bistår oss å oversette videoene fra Swahili. Vi gler oss til å vise dykk alle kvinnene frå kampanjen i vinter, som nå har stable sine eigne bedrifter på beina. Hvis nokon kjenner nokon som kan Swahili, gjerne ta kontakt så vi får setje om alle saman!

Birgit Tegle

Minneord om Jeanne

Jeanne

Jeanne var stemmen vår utad til alle som klikka seg inn på kampanjesida vår.

Me fekk den triste budskapen om henne i slutten av juli.

Jeanne blei sjuk ikkje så lenge etter me byrja kampanjen vår. Ho var ei av kvinnene som fekk startkapital til eiga bedrift, men overgrepet hadde sett så djupe spor, at tross hjelp til medisin og behandling frå Norge stod ikkje livet til å redda. Me ville gje ho arbeid, men ho trong hjelp til å overleva først.

Ho tapte den kampen, men ho vann fram med sin bodskap. Jeanne formidla sine draumer og sitt framtidshåp, og fekk på den måten både også formidla så mange andre kvinner og jenter i Kongo sine draumer og håp. Stemmen var monoton og melankolsk, men det var stemmen for dei stemmelause. Ho bar preg av traumet og overgrepet. Likevel formidla ho tru, håp og kjærleik vd å stå fram.

Fleire jenter og kvinner ventar på hjelp til å starta på skulen eller til å starta si eiga bedrift. Vi vil ta opp stafettpinnen etter Jeanne og minnast hennar kamp for livet, og for framtida til afrikanske jenter og kvinner. Vi vil vidareformidle hennar budskap. Me håper du og vil vera med på din måte. Saman får vi det til!

Birgit Tegle – GAD Norge

An Open Letter About Rape

This is a post from our causevox campainge from one of our supporters

To Whom It May Concern:

Rape isn’t about sex. Rape is about power.

This is what my teacher told us in health class when I was fifteen years old. Some students, all male, argued. They said rape was obviously sexual, driven by lust or perverse impulse. What I didn’t understand then, and what I am only beginning to understand now, is that those students thought of rape as something driven by natural urges, and therefore, was inevitable.

The challenge today is to think about rape as something unnatural and something we can change.

Rape, since the beginning of time, has been used as a weapon against a person or people. It seems inevitable. The Bible mentions the rape and plunder of whole villages by the Greeks, Persians, and Romans. More than 2,000 years later, rape is still being used as a viable military strategy in the Congo, where 16,000 women are raped each year according to one report by the United Nations. But just because something appears to have always been, does not mean it will always be. When we talk about sexual violence, it’s easy to toss it aside into that foul smelling pile of things that make up the “way of the world.” When we do this, we subconsciously accept these heinous acts as normal.

Rape isn’t about sex. Rape is about power.
It’s about dominating another human being. It can be about destroying a whole people. Since rape is about power, one of the most important steps we can do towards change is to empower its victims. We can empower victims through education. We can help them regain their identity and hope.

That is why I support Great Actions for Development’s work in Congo, because they do exactly that. Thank you.

Sincerely,
GAD Supporter

 

Desse skulejentene nekta å la valdtekten stoppe dei

20 jenter som blei utsatt for grove seksuelle overgrep er nå tilbake på skulebenken.

Videoen over er frå seremonien i mars då jentene fekk stipenda sine. VARM TAKK til deg som har vore med å muleggjort ein ny start for alle dei via VVS-prosjektet! Fleire av dei har gått på skule før, men greier ikkje halde fram med utdanninga etter dei grufulle overgrep utan støtte og oppfølging. Enkelte er også tvunge til å slutta som følje av graviditet eller HIV-smitte.

2013-06-28 at 16-36-44Eg minnast mange møter med unge jenter i regnskogen i Mambasa. Saman med Mama Pandeza frå CVAP og arbeidarar i GAD reiste me innover på gamle mopeder og elendege vegar. Me hadde avtalt møter med jenter ned i 10-årsalderen som var blitt valdtekne. Ofte var det far eller mor som kom saman med dei og fortalte den traumatiske historien. Jentene såg gjerne ikkje opp i det heile. Skam, avmakt og lita sjølvrespekt prega dei, òg til dels og foreldra.

Skulegang med fellesskap, læring og meistring har avgjerande betydning for jentene si framtid. Skal dette lukkast er det og avgjerande med tett samarbeid og oppfølging mellom familie og skule, gjennom erfarne menneske som har ein indre driv for at jentene skal bli reintegrerte og trygge i eit framtidsretta læringsfellesskap. Dette er ein prosess som krev tålmod, vilje, innsats av fleire partar over lang tid. Difor er det så viktig at lokale organisasjonar som GAD står i spissen for slike utviklingsprosjekt.

2013-06-28 at 13-32-28Sjølv om brutale voldtekter dessverre råkar så altfor mange jenter og familiar har dei vondt for å snakka om overgrepet og koma vidare i livet. Difor ynskjer GAD å hjelpa desse jentene. Me veit at jo tidlegare dei får hjelp, dess større sjanse er det for at jentene kan lukkast med ein ny start. Samstundes som me ser dei blir me betre rusta til å møta andre jenter i same situasjon. Slik kan ein vera til hjelp og støtte for kvarandre.

2013-06-28 at 12-38-04Familiane blir og ofte avmektige i den vanskelege situasjonene dei er komne i. Dei treng penger til skuleunifom og nye skulebøker. Dessverre får jentene og deira familiar svært sjeldan rettssak etter den kriminelle handlnga dei er utsatt for. Skulestipendiat har derfor også ein symbolsk og moralsk verdi, som gjev jentene og familiane ei viss oppreising og ny sjølvrespekt. Enno er prosentdelen liten blant dei som har mogelegheit til å gå på skulen i Kongo. Med dette prosjektet får altså fleire av desse jentene får nå betre utdanningsmoglegheiter enn før overgrepa.

Dette er mogeleg gjennom våre engasjerte lokale arbeidarar i GAD Kongo, med økonomisk stønad frå  GAD Norge og ikkje minst alle dykk som har støtta prosjektet. Saman får me det til! Difor ynskjer vi å få med oss fleire her i Norge, som gjer det muleg å hjelpa endå fleire jenter i Kongo med våre midler. Takk til deg som alt har vore med å gjort dette mogeleg! 20 overgrepsutsatte jenter har fått lysare framtidsutsikter, på sikt håpar me også at familiane og lokalsamfunna vil sjå ein ny start.

SAMAN FÅR ME DET TIL i Kongo og Norge! TUSEN TAKK!

Invester i jentene si utdanning her

 

Varme helsingar frå

Birgit Tegle
Sekretær
GAD Norge

 

Kunst for Kongo

Ved å kjøpe et av styreformann Robert Vawters fotomotiver er du med og sponser skolegangen til barn utsatt for seksualisert vold.

Les mer om hva du finansierer med disse bildene her

NB: Bildene kommet med ramme og passepartout. Hele kjøpssummen går uavkortet til skolejentene.

Tre2
Motiv fra Buskerud. A3. Startpris kr 800,-. Tilsvarer et halvt års skolegang og nødvendig utstyr for én jente.
landevei
Motiv fra Sandnes. A3. Startpris 800,-. Tilsvarer et halvt års skolegang og nødvendig utstyr for en jente.
elefant
Motiv fra Kerla, India. 23*23 cm. Startpris 400,-. Tilsvarer et halvt semester og nødvendig utstyr for én jente.
tre
Motiv fra Ølberg, Sola. A3. Startpris 800,-. Tilsvarer et halvt års skolegang og nødvendig utstyr for én jente.

Kontakt fotograf og styreformann Robert Vawter for spørsmål og bestilling på contact@greatactions.org.

Slik var årsmøtet 25. mars

IMG_0089
Kasserar Olav Tegle og koordinator Ragnhild Tegle.

Årsmøtet i påsken blei ei fin samling der Oslo møtte Bergen på Jæren. Eldste deltakar var 86 år og yngste deltakar ein månad! Til opning blei det minna om at arbeidet GAD gjer kan liknast med filmen «Schindlers liste.» som blei vist i påsken; Vi får vera med å spre framtid og håp til dei som kjenner seg dødsdømde i eit valdsherja land.

IMG_0222
Den utvida Divina Gloaria-skulen, sponsa av ein av våre mest generøse givarar, Alice B. Tegle. Skulen utdannar dei mest utsette i Kongo: pygméar og offer for seksualisert vold.

Årsrapporten blei lese med komentarar frå dei andre i styret. Høgdepunktet i 2015 var skulen som blei muleggjort gjennom ein jubileumsgave, i tillegg til kampanjen som til nå har fått 20 jenter som har blitt voldtatt tilbake til skulen. Det blei retta ein varm takk til alle som har muleggjort dette. Årsapporten framhevar vår arbeidsmåte; «Saman får vi det til».   Eit eksempel er Catie frå San Franciso har blogga for GAD, om valdtekne kvinner, henta frå hennar eiga skuleerfaring. Vi er få i GAD, både i Noreg og Kongo i møte med nauden og behovet som er tilsynelatande uendeleg. Bistandstoppar rosar likevel effekten av bistandsarbeid i tett samarbeid med lokalsamfunnet. I GAD er samarbeidet mellom dei som mottar hjelp og dei som formidlar hjelp likeverdig og nært.

Prosjektet for offer for seksualisert vald har ført til at vi har nådd lengre ut og slik fått markedsført organisasjonen og fått fleire gjevarar. Det var og oppmuntrande at avisa Vår Land trykte rydda ei heilside, i samband med Kvinnedagen, til underteikna sin kronikk om kvinner i Øst-Kongo.

Økonomi og budsjett blei gjennomgått i korte trekk. Det blei peika på utfordringa ved at midla vi får inn ikkje er godt nok merkte om det gjeld gave eller giro om medlemsskap. Det blei derfor bestemt at giro til medlemsavgift blir sendt ut på mail isolert til neste år. Årsrapporten og rekneskap og budsjett blei godkjend. Det blei gitt høve til å koma med ros eller ris, og det kom kommentarar om at gjennomgangen av årsrapport og rekneskap gav djupare innsikt i at det er mykje arbeid og mange omsyn når ein skal samla inn penger til ideelle formål.

2013-06-27 at 14-27-12
Styreformann Robert Vawter fekk fornya tillit. Her saman med pygméar Mambasa, som på grunn av medlemmar i GAD Norge, nå kan sende barna sine på skule.

Styret og styreleiar blei oppmuntra og vist ny tillit og oppfordra til å fortsetja vidare neste periode, og det blei frå styret uttrykt ynskje om å få med seg fleire kompetente folk til aktuelle utfordringar slik som kampanjeperiodar. Strategi for neste årsperiode er å følgja opp nevnte prosjekt, og dyrking av mark utanfor den nye skulen, i tillegg til å søka allianse gjennom Kirkens nødhjelp. De vil bli oppdaterte!

Bunny-Rabbit-Easter-Cake
Illustrasjonsfoto. FOTO: immaculateconfections.co.uk.

Kjekt var det at ei av dei frammøtte hadde tilbudd seg å ha med kaka og dermed blei det god drøs med påskekake med gul krem pynta med marsipankyllingar. Slik sett blei og årsmøtet ei stadfesting på vår visjon; Sammen får vi det til. Sjølv om yngste deltakar var meir oppteken av melk enn møtet, så var oppmøtet likevel til stor inspirasjon for alle oss som var der. Eldste deltakar hadde lest årsrapporten både i forkant og nå i etterkant. Håper dette inspirerer til vidare engasjement og samarbeid!

Vårhelsing frå

Birgit Tegle
Sekretær
GAD Norge