GAD Norway

Slik startet det

Det begynte da mor og datter jobbet frivillig for den lokale hjelpeorganisasjonen, Great Actions for Development i Øst-Kongo. Behovet for hjelp var enormt, samtidig som det var så lite som skulle til for å bedre levekårene til mennesker. I samarbeid med de lokale hjelpearbeiderne opprettet vi derfor datterogranisasjonen GAD Norge.

Målet vårt er at den rette hjelpen skal nå ut til de rette menneskene. Det skjer på tre måter:

  • Ekstern informasjonsformidling om situasjonen i DR Kongo.
  • GAD Norge fungerer som kontaktnett og samarbeidsforum for hjelpearbeid i landet.
  • Samle inn midler (alt vi får inn går uavkortet til arbeidet i Kongo) til prosjekter i landet, som GAD Norge velger å
    støtte.

Kontakt oss gjerne;

contact(at)greatactions.org

Orgasnisasjonsnr 913 194 411

Styret

 002Styremedlem
Ragnhild Tegle (25), Oslo
Student, Fjellhaug Internasjonale Høgskole

I 2013 jobbet jeg noen måneder i DR Kongo med GAD. Etter det har det vært umulig å legge det bak seg. Jeg fikk se at det er mer enn nok hjelpende hender og arbeidsvilje blant de som bor der, til å gjøre store forandringer mot en positiv utvikling. Siden da har jeg jobbet med å fortelle omverdenen om forandringen som skjer der nede og utfordre folk på å støtte dem. I GAD Norge har jeg ansvaret for kommunikasjonen med vår moderorganisasjon i Kongo.

 

 

 


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Styremedlem
Birgit Tegle (51), Bryne
Hjelpepleier, Time kommune

Mitt navn er Birgit Tegle. Eg er gift og har fire barn. Dei siste åra har eg hatt gleda av arbeida to perioder i DR Kongo. Det har gjordt sterkt inntrykk å møta nøden på nært hald, og samtidig sjå den enorme forskjellen som skjer når dei kjem saman i kvinne- og eldregrupper. Dei utstålar stolthet over arbeidet dei visar fram i kvinnegruppene. Gladare og sterkare song og fellesskap enn i i kvinnegruppene og eldresamalingane i Kongo har eg aldri opplevd.

Mitt engasjenment i GAD er derfor å vidareformidla dette til lag og forsamlingar i mitt nærmiljø her i Norge. Målet er at stadig fleire får del i denne gleda. I Norge, som i Kongo.


 004

Styreleder
Robert Vawter (30), Oslo
Selvstendig næringsdrivende

Min interesse for DR Kongo, startet med boken «Kong Leopolds arv» av Adam Hochschild, og historien om den voldelige jakten på ressursers, som fremdeles gjentar seg og fremdeles svikter dens folk. Et land med potensial til å være en av verdens rikseste, er i stedet et av verdens fattigste på grunn av grådighet og ondskap. I 2013 fikk jeg utfordret fordommene mine med et 10 dagers opphold i Øst-Kongo sammen med den lokale NGOen, GAD, en samling av lokale arbeidere og frivillige, som elsker landet sitt. Her fikk jeg se hva en liten organisasjon med så få ressurser kan bety for lokalbefolkningen.


Olav TegleKasserer
Olav Tegle (52), Bryne
Seniorrådgiver, Innovasjon Norge

Mitt ansvarsområde i GAD Norge er knyttet til regnskap og økonomistyring. Min motivasjon for å engasjere meg i arbeidet for Kongo er nøden som møtte meg i Kongo da min datter og ektefelle jobbet der i to perioder i 2013 og 2014. Og ikke minst engasjementet og gløden de lokale arbeiderne hadde som brant for å skape en bedre fremtid for sitt folk og landet.

 

 

 

 


 005

Sekretær
Alice Tegle (29), Oslo
Kommunikasjonskonsulent, NLA Høgskolen

Treåringen som var gruppevoldtatt og HIV-smittet gjorde veldig sterkt inntrykk på meg. Etter å ha holdt den lille hånden hennes i min og sett fortvilelsen i morens øyne klarte jeg ikke glemme dem. Frykten jeg tidligere hadde hatt for korrupsjon ble ubetydelig sammenlignet med frykten for hva som kunne skje med dem, og utallige andre familier, hvis jeg ikke gjorde noe. Da jeg begynte å jobbe med kommunikasjon for GAD var det med de unge mennene og kvinnene i den lille organisasjonen som forbilde og ledere.