NYHETSBREV – (IN NORWEGIAN)

Slik brukte GAD gavane dine i 2016

Finn ut meir om korleis du som GAD-gjevar, på tross av massakrer og konflikt i Kongo, har gitt framtidshåp til stadig fleire familiar.

I 2016 har 220 kongolesiske barn har fått plass på skulen som blei bygd på midlar frå ei vanleg norsk bestemor. Desse elevane er nederst på rangstigen i Kongo. Det er jenter som har blitt voldtatt, utstøtte pygmear og foreldrelause som nå er stolte skuleelevar!

Skolebarn ved Divina Gloria takker norske givere for deres donasjoner.

I januar starta GAD Norge innsamlingsaksjon for voldtatte kvinner og barn.

Dette var eit prosjekt som eigentleg skulle finansierast av FN – men midlane måtte omprioriterast i forbindelse med flyktningsstrømmen fra i nabolandet Burundi. Heldigvis stoppa det verken GAD-medarbeiderne i Kongo, gjevarane i Kongo eller dei overgrepsutsette kvinnene. Utdanninga og eigenkapitalen dei har fått gir mat og medisin, og er samstundes ei form for oppreising.

kvinner

 

Nyleg starta våre kongolesiske vener nybrottsarbeid for å dyrka opp tomta rundt skulen.

 

Planen er at skuleelevane, flesteparten pygmear, skal få lære å dyrke sin eigen mat og sjølv betala skulepengane med inntektene frå jordbruket. Det blir ein flott lærings- og dugnadsinnstas som skaper entusiamse og samhald i lokalbefolkninga, i familiar og blandt elevane! Arbeidet er støtta av gjevarar fra Norge.

Dyrking

I Bukawu er starta opp arbeid med 100 eldre! Dette arbeidet er det Jeplock, leiar og grunnlagar av GAD, som har ansvar for. Vi forstår ikkje korleis han har greidd alt dette (han er nygift og!), i tillegg til arbeidet som han har på tefabrikken. Det er ingen humantitære organsisasjonar som har øyremekra hjelp til dei eldre, og når heller ikkje regjeringa har noko tiltak, forstår vi kor sårbare dei eldre er. Mange utan pårørande, kost og losji. Nå fekk vi nettopp ei utfordring om at dei treng ein rullestol. På besøka våre i Kongo var vi på fleire sjukehus, og det var sjeldan å sjå ein rulletol. Vi såg derimot fleire unge og eldre menneske som kraup på kne, med ulike feilstillangar etter stygge brot i trafikkulukker.

Vesle julaften gjekk Kongos president Josef Kabila med på å gå av etter sterkt press. Kongo håper på fred og me unner det hardt prøva folket eit nytt og tryggare år.

For oss i Tegle-familien som har vore i Kongo, og veit at dei lokale medarbeidar i GAD manglar alt (i vår målestokk) dei treng til humantirt arbeid, er det svært inspirerande å sjå kva dei får til!  Slik sett inspirerar det oss til å få vera med på noko stort og verdifult som heilt og fult er deira intitativ og innsats, men som veks seg stadig større med norsk samarbeid.

 Vi håper på godt nyttår og framleis fruktbart samarbeid i 2017

Helsing alle oss i GAD NORGE!

GAD-Norge er tilgjenngelig på VIPPS – Ønsker du å donere til vårt arbeid kan du sende beløp til nummer : 85198

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s