5 grunner til å støtte lokale organisasjoner

Grasrotinitiativ er best rutet til å hjelpe dem i nød. Her kan du lese kort om hvordan det fungerer i Great Actions for Development.

1. De som lever i krisen vet best

Skjermbilde 2015-12-27 kl. 12.41.43
Små internasjonale innsamlere ser etter dedikrete og integrerte lokale partnere som jobber hardt for å forstå og ta tak i sine egne problemer. Ofte oppleves det imidlertid mer som en kortvarig intervensjon. Derimot er mennesker som er personlig påvirket av de sosiale problemene best til å legge opp en strategi for å motvirke dem, argumenterer kommunikasjonsdirektør og utviklingsekspert Jennifer Lentfer i en kronikk i den prestisjetunge avisen The Guardian. Hun jobber i utviklingsorganisasjonen International Development Exchange

Slik fungerer det i Great Actions for Development:
Ved å samarbeide med store internasjonale organisasjoner har kongolesiske Great Actions for Development tilegnet seg kompetanse på strategi, bokføring og rapportering,  samtidig som de kjenner tiltakene og autoritetspersonene som trengs for å se endring.


 

2. Grasrotorganisasjoner er effektive i krisesituasjoner

P4050088_resized

Effektive lokale oragnisasjoner har en unik nærhet til lokalbefolkningen, både fysisk og mentalt, ifølge Lentfer. Lokale hjelpearbeidere er eksperter på folks hverdagsliv. I krisesituasjoner kan lokale grupper ta affære umiddelbart for å sikre at folk ivaretas. Dette har ikke internasjonale organisasjoner kapasitet til.

IMG_0182

Slik fungerer det i Great Actions for Development:
Venner og naboer i lokalsamfunnet mobiliseres. På denne måten involveres og forpliktes hele samfunnet i gjenoppbyggingen.


 

3. Jo større organisasjon, jo mer ressurser på brukes på å opprettholde egen eksistens
Jo mindre byråkrati og billigere arbeidskraft, jo mindre ressurser brukes på administrasjon.

Slik fungerer det i Great Actions for Development:
De midlene som går til adminsitrasjon er i Great Actions for Development i seg selv bistand, i og med at de lokale medarbeiderne eller ville jobbet ulønnet og levd på lokales godvilje for å kunne spise to ganger til dagen og komme seg rundt til distriktene hvor GAD jobber.


4. Personlig engasjement, heller enn profesjonelt engasjement, varer livet ut
De meste av utviklingssektoren er styrt av årlige rapporter og treårs prosjekt-sykluser, som ikke er tilpasset tiden som trengs for å se endring. Når organisasjoner derimot er utelukkende ledet av noen fra det samme samfunnet som de tjener, er det mer sansynlig at de blir værende og jobber med disse problemstillingene lenge etter de internasjonale aktørene har dratt, skriver utviklingsekspert Jennifer Lentfer i sin kronikk i The Guardian.

Slik fungerer det i Great Actions for Development:
Våre lokale ildsjeler kjenner ikke bare menneskene de hjelper, men de har et likeverdig forhold og en gjensidig respekt for hverandre som kommer av å ha de samme forutsetningene i livet. Dette gjør at de forplikter seg personlig over tid for å lykkes med arbeidet de legger ned. Lykkes de ikke går det i mye større grad utover dem personlig.

IMG_0221


5. Grasrotorganisasjoner garanterer resultat!

De lokale har kanskje ikke ressurser til eksterne evalueringer eller tilfeldig kontroll for å bevise resultat, men de kan personlig følge hver eneste person de hjelper.  På denne måten er det lett å spore hva de har oppnådd. Kommunikasjonsdirektør og nødhjelpsekspert Jennifer Lentfer påpeker derfor at de lokale organisasjonene utfordrer oppfatningen om «liten» som ubetydelig, siden kvaliteten og integriteten på lokale løsninger har en varig innvirkning.

Av Alice Tegle

GAD-Norge

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s