Bistandstopper vil satse på lokale organisasjoner

Kirkens Nødhjelp, Oxfam og utenriksminister Børge Brende om hvorfor organisasjoner som GAD blir så viktige fremover.

– Lokale organisasjoner er avgjørende viktig for at utviklingsarbeid blir bærekraftig. De har mye mer potensial til å endre samfunnet, er generalsekretær Anne Marie Helland i Kirkens Nødjelp sin erfaring.

På Norad-konferansen 9. desember fikk hun støtte fra bistandstopper både nasjonalt og internasjonalt.

Frir til lokale

– Forandring skjer på lokalt nivå, og det er veldig viktig at det skjer innenifra, i kulturen og lokalsamfunnene. Det er der små lokale organisasjoner kan gjøre en forandring i sammen med lokale ledere både hos menneskene de hjelper, sa Winnie Bayanyima.

Hun er tidligere parlamentsmedlem i Uganda og nå internasjonal direktør for Storbritannias største bistandsorganisasjon, Oxfam, som også GAD har samarbeidet med.

Også kvinnerorganisasjonen Fokus har merket seg dette.

  • Ja, å støtte NGO-er lokalt legger vi også til rette for at kvinner på flukt lettere kan komme i arbeid, sier generalsekretør Gro Lindstad.

Tar selvkritikk

– Det har nok vært en tendens til at vi som politikere har vært for opptatt av å påvirke mottakerlandenes lovgivning, og litt for lite opptatt av å sikre at lovene håndheves, vedgikk utenriksminister Børge Brende i sitt innledningsforedrag.

– Lover forandrer ikke hvordan liv leves, sosiale normer gjør det, understreket Bayanyima, og fikk støtte fra Helland.

Internasjonale aktører må ta kritikk for å ha overkjørt de lokale. Slik det er nå har den lille fundingen som er tilgjengelig vært forbeholdt de internasjonale, ikke de lokale.

FN-rådgiver i spørsmål knyttet til kvinner og konflikt, Sanam Naraghi-Anderlini, er skjønt enig.

  • Utenlandske krefter har en exit-strategi. Det har ikke lokale. Derfor må de involveres.

One Reply to “Bistandstopper vil satse på lokale organisasjoner”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s